10 יח'\חבילה חכם רכב רובוט רעיוני הפוטואלקטרי 3pin IR אינפרא אדום מכשול הימנעות חיישן מודול לarduino Diy קיט|Replacement Parts & Accessories| -

10 יח'\חבילה חכם רכב רובוט רעיוני הפוטואלקטרי 3pin IR אינפרא אדום מכשול הימנעות חיישן מודול לarduino Diy קיט|Replacement Parts & Accessories|   -

10 יח'\חבילה חכם רכב רובוט רעיוני הפוטואלקטרי 3pin IR אינפרא אדום מכשול הימנעות חיישן מודול לarduino Diy קיט|Replacement Parts & Accessories| -

  • Product ID4001217364866
  • Sale Pricepiece
  • DeliveryFree Shipping
  • Rating()