חכם אלקטרוניקה חכם רכב רובוט רעיוני הפוטואלקטרי 3pin IR אינפרא אדום מכשול הימנעות חיישן מודול לarduino Diy קיט|Parts & Accessories| -

חכם אלקטרוניקה חכם רכב רובוט רעיוני הפוטואלקטרי 3pin IR אינפרא אדום מכשול הימנעות חיישן מודול לarduino Diy קיט|Parts & Accessories|   -

חכם אלקטרוניקה חכם רכב רובוט רעיוני הפוטואלקטרי 3pin IR אינפרא אדום מכשול הימנעות חיישן מודול לarduino Diy קיט|Parts & Accessories| -

  • Product ID32972837730
  • Sale Pricepiece
  • DeliveryFree Shipping
  • Rating()