מסתובב DS1302 דיגיטלי LED תצוגת מודול מעורר אלקטרוני דיגיטלי שעון LED טמפרטורת תצוגת DIY ערכת למידה לוח 5 V

מסתובב DS1302 דיגיטלי LED תצוגת מודול מעורר אלקטרוני דיגיטלי שעון LED טמפרטורת תצוגת DIY ערכת למידה לוח 5 V

מסתובב DS1302 דיגיטלי LED תצוגת מודול מעורר אלקטרוני דיגיטלי שעון LED טמפרטורת תצוגת DIY ערכת למידה לוח 5 V

  • סוגוסת מתח
  • מצבחדש
  • Product ID32834049846
  • Sale PriceUS $4.09piece
  • DeliveryFree Shipping
  • Rating4.8(4)