Kulturarv och skyddade byggnader

Precis som andra saker utvecklas med tiden, så gör kulturen det också. Tänk bara på all kultur som nu även finns på nätet, som t.ex. spelkulturen. Man kan spela på casino, betting eller roulette spel som förut bara gick att utföra på vissa ställen. Spelbyggnaderna var dessutom en social plats för spelarna där man träffades och umgicks, och människor från förr hade nog tyckt att dagens spel online hade varit märkligt, då man inte samtidigt träffade andra personer.

Med vissa byggnader, mark eller miljöer får man inte göra vad som helst. Detta står i kulturmiljölagen, och Länsstyrelsen och kommunerna ansvarar för att reglerna följs.

Vem kan ansöka?

spac3a7-45Vem som helst kan ansöka om att få en byggnad eller plats minnesförklarad, men även om det har en kulturell betydelse och uppfyller en del kriterier, är det inte säkert att Länsstyrelsen eller kommunen godkänner förfrågningen.

Om en byggnad eller plats har rätt till skyddsbestämmelser behöver det inte omfatta hela platsen eller huset. Det kan vara interiören eller en fasad, men lösöre som möbler och andra ting i huset, omfattas inte av reglerna.

Bidrag från Länsstyrelsen

Man kan få bidrag från Länsstyrelsen om man vill vårda ett kulturlandskap eller naturreservat.

Då ingår också att ta reda på fakta om platsen och låta det bli känt för allmänheten.

Bygglov

Om man ska bygga något eller lägga till något på sin mark, måste man ansöka om bygglov hos Byggnadsnämnden hos varje kommun som också samarbetar med Länsstyrelsen.

Detta är viktigt att komma ihåg, speciellt om du ska göra något som allmänheten kan ta del av.

Man måste tänka på säkerhet och välbefinnande för andra människor när man bygger något, samt många andra saker, så det gäller att ha en ordentlig planering.

Antikvarisk expert under vård av kulturmiljöer

När Länsstyrelsen har beslutat att något ska bli en kulturmiljö, så bidrar de ofta även med en antikvarisk expert på området. Det är en person som är utbildad och har stor erfarenhet i hur kulturmiljöer ska skötas och hur de påverkas vid ombyggnad osv. De ger rådgivning, sitter med vid möten och dokumenterar arbetet.